Het betwiste land

highres_the grounds 15

congres: Het betwiste land | over klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling

Een congres van de Werkgemeenschap Landschapsonderzoek (WLO) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL).

Opgeven voor deelname  hetbetwisteland@landschap.nl

 

Wat heeft LANDSCHAP met de thema’s klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie  en ontworteling  te maken?

 

Ieder landschap is het resultaat van onderhandelingen over tegenstrijdige belangen. Grootschalige, omvangrijke menselijke migratie is vaak het gevolg van maatschappelijke conflicten, onrust, oorlog, besmettelijke ziekten of klimaatverandering en heeft zich de laatste duizenden jaren diverse malen voorgedaan. Welke bijdrage kan landschapsontwikkeling leveren aan het voorkomen of  beperken van deze conflicten?  De initiatiefnemers tot dit symposium menen dat de huidige migratiestromen naar Europa zo omvangrijk zijn dat ze zowel in de vertreklanden als in de ontvangende landen onderwerp moeten zijn van zorgvuldige landschapsplanning en studie.

 

De vier genoemde thema’s onderstrepen dat de vormgeving, inrichting, gebruik en beheer van het landschap een zaak is die permanente aandacht vraagt. Een goed vormgegeven landschap kan leiden tot breed gedragen oplossingen voor nieuwe interacties of nieuwe gebruiksvormen. Immers, een landschap zonder mensen die zich ermee verbonden voelen is geen levend landschap, en kan aanleiding zijn tot gevoelens van ontworteling of zelfs conflict. Een duurzaam en veerkrachtig landschap vraagt om het delen van waarnemingen en verhalen, om dialoog over toekomstbeelden, om gezamenlijke plannen en ontwerpen, en om betrokkenheid bij inrichting, gebruik en beheer. Tijdens het Congres Het betwiste land reflecteren we op de thema’s en hoe deze aanleiding kunnen zijn tot onderzoek, planning, inrichting en gebruik van het landschap.

Het congres heeft een interactief karakter en staat open voor iedereen die zich betrokken voelt bij het landschap. Het product van het congres is een actiegerichte, gezamenlijke uitvoeringsagenda.

programma

 

Ochtend:

 

  1. speech door Bram van Ojik, Migratiegezant bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
  2. Kimaatverandering: Prof. Dr. Rik Leemans, WUR
  3. Voedselonzekerheid: Dr. Henk Breman
  4. Migratie: Prof. Dr. Ir. Thea Hilhorst, Institute for Social Studies
  5. Ontworteling: Prof. Ir. Adriaan Geuze, WUR

 

Middag

  1. Pep talk: Willem Ferwerda,  Common Land.
  2. Pep talk: Dipl. Ing. Sigrun Lobst Aardrijk.
  3. Inspiratie: vraaggesprek Matthijs Schouten en Irene van Lippe-Biesterfeld

 Afsluiting door prof. dr. Matthijs Schouten, WLO voorzitter.

DATA Donderdag 6 oktober 2016, van 9.00 tot 18.00 uur

LOCATIE De Zaal in de Gelderlandfabriek

KAARTEN (incl. lunch en borrel) studenten: 20 euro / leden WLO/NVTL: 50 euro / overige deelnemers: 95 euro

MEER INFO www.landschap.nl, tabblad “hetbetwisteland”/ Sander van Opstal, sandervanopstal@hetnet.nlLian Kasper, lian_kasper@hotmail.com

Reserveren