Fototentoonstelling

Gezocht: foto’s en films van de evacuatieperiode (31 januari-4 februari 1995)

 

Beeld je in: een nagenoeg verlaten stad waar je spreekwoordelijk een kanon kan afschieten zonder iemand te raken. Huizen, zorginstellingen, winkels, bedrijven helemaal leeggeruimd. In de file de stad uit. Het bange wachten en verblijf elders (familie, vrienden, hotel of vakantiehuis, de Jaarbeurs, anders).

En dan, de euforie bij terugkomst. Dat ‘je huis’ er nog gewoon staat en de ramp – een stad onder water – is uitgebleven.

Het inruimen, vaak voorafgegaan door een complete verfbeurt.

De cadeautjes en feestjes bij terugkeer.

De Culemborgers die het hebben meegemaakt, herinneren het zich als de dag van gisteren. Maar wie later is geboren of hier nadien is komen wonen, kan zich er amper een voorstelling van maken.

Gelukkig hebben we de foto’s nog! Jullie ook?

We zijn op zoek naar foto’s in zo hoog mogelijke resolutie (nodig om te kunnen afdrukken).

Ook filmpjes zijn welkom.

Die gaan we (onder voorbehoud – zie disclaimer* hieronder) exposeren. In de fabriek, online en misschien wel in de stad.

  • Stuur je beelden naar totaandelippen20@gmail.com. Als het om grote bestanden gaat, stuur dan via Wetransfer.
  • Zet altijd je naam erbij en liefst ook wie/wat we zien.
  • Insturen kan tot en met 27 oktober.

*Disclaimer: Indien u bestanden (tekst, foto’s of filmpjes) stuurt naar de mailbox totaandelippen20@gmail.com, dan verleent u ons daarmee toestemming om deze bestanden, vrij van rechten en vergoedingen, te gebruiken gedurende het project ‘Tot aan de lippen’. Uiteraard zullen wij correct omgaan met naams- en bronvermelding. Het sturen van bestanden is geen garantie dat deze ook gebruikt worden; wij behouden ons het recht voor om een ter zake doende selectie te filteren uit het aangeboden materiaal.

Voor vragen: petra@degelderlandfabriek.nl 

Foto’s William Hoogteyling

Dit project komt tot stand met steun van gemeente Culemborg, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland.

 

 

 

De Gelderlandfabriek is open!

Schuif aan in restaurant una Volta, bekijk de expositie in de entree, zie wat er wordt gemaakt in de ateliers of bezoek een evenement.