Maandag 27 januari 2020

Lezing: ‘1995, besturen onder stress’ door Henk Zomerdijk

Rond het hoge water in 1995 ontstond een bestuurlijk spanningsveld met hoofdrollen voor de Commissaris van de Koningin Kan Terlouw, Rijkswaterstaat, de waterschappen en de (coördinerende) burgemeesters. Oude afspraken en de golf van media-aandacht brachten iedereen in de stress. Hoe ging dat toen eigenlijk? In deze lezing wordt het bestuurlijke spel toegelicht en wordt een inkijkje gegeven in  de bestuurlijke kant van de evacuatie.

Henk Zomerdijk was in 1995 burgemeester van de gemeente Echteld, waar ook Ochten onder viel, en hij kreeg internationale bekendheid toen hij zelf een evacuatie afkondigde. Een scheur in een zwakke dijk was de aanleiding. Tegenwoordig is hij voorzitter van de klankbordgroep versterking Waaldijk, óók in Ochten.

LOCATIE: theater De Fransche School, Havendijk 1, Culemborg

AANVANG: 20.00 uur

ENTREE: gratis

Een activiteit van Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden

Dit project komt tot stand met steun van gemeente Culemborg, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland.

 

 

 

 

 

Check de Gelderlandfabriek!

Schuif aan in restaurant una Volta, bekijk de expositie in de entree, zie wat er wordt gemaakt in de ateliers of bezoek een evenement.