Raad van Groei

Gezocht: een Raad van Groei

De Gelderlandfabriek in Culemborg, geopend in mei 2016, is met 60.000 bezoekers per jaar een belangrijke ‘hub’ en daarmee een erkend uithangbord voor stad en regio. In deze bijzondere locatie naast het station vind je onder één dak een hoogwaardig cultureel programma én een professionele ontmoetingsplaats waar zowel kunstenaars en makers als zakelijke partijen zich thuis voelen. Maar we willen meer en beter en zullen moeten investeren.

We hopen van harte dat je ons daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld als bestuurslid of als lid van onze nieuwe Raad van Groei.

Zo begon het

In 2016 is de Gelderlandfabriek gestart met een aantal enthousiaste fabriekers en grenzeloze ambities. Met onze activiteiten hebben we ons allereerst gefocust op het genereren van naamsbekendheid. Dat is gelukt, we worden nu al genoemd in het rijtje bekende (pop)podia. Artiesten van naam en faam zijn blij met ons en keren maar wat graag terug.

Tevens lag de nadruk op dagelijkse opening, bezetting en positionering. Anno 2019 is er een even fantastisch als flexibel team en we kunnen alle dagen van de week open zijn en service bieden.

Daarmee zijn we er echter nog niet.

Doelstelling

De Gelderlandfabriek is een private culturele onderneming die graag plek wil bieden aan de zakelijke markt. Dus naast het culturele platform zijn we er voor mensen die geïnspireerd willen raken en het allemaal net iets anders (willen) zien. Hen bieden we een unieke, industriële én centrale locatie voor een meeting, workshop, presentatie of congres. Voor startende creatievelingen bieden we betaalbare podia, ateliers, werkplekken en vergaderplekken. Dat laatste is de kern van onze organisatie.

Hiervoor is een gezonde financiële huishouding noodzakelijk.

Enkele cijfers

We zijn 363 dagen per jaar geopend. Er zijn in 2018 iets meer dan 60.000 bezoekers door onze entree gelopen, waarvan bijna een derde voor onze events. Er is ruimte voor meer: met de 520 activiteiten in 2018 zitten we ongeveer op een derde van onze maximale capaciteit. Uit onderzoek blijkt dat vergelijkbare ‘locatieverhuurders’ een bezettingsgraad van rond de 50% halen. Dit betekent voor ons 750 events. We kunnen en moeten doorgroeien.

Uitdaging

Zoals bij vele startende bedrijven die deels aan het pionieren zijn, blijft liquiditeit een zorg. Doordat de groei vooral in kleine activiteiten heeft plaatsgevonden, blijft de omzet nog achter. Te weinig ‘vlees op de botten’ om ook de ‘langzame’ zomermaanden goed door te komen is een continue uitdaging. Dit remt het plannen maken. Een van de taken ligt in het creëren van voldoende buffer. Dat kan op velerlei manieren. We hebben daar beslist onze ideeën over.

De volgende stap(pen)

We weten waar we staan, wat we kunnen én wat we (nog) missen, waar we heen willen en wat daar voor nodig is.

Belangrijke aandachtspunten voor de komende tijd zijn comfort, afwerking gebouw, inrichting, horeca, techniek/IT, marketing, professionalisering, duurzaamheid en recreatie & toerisme.

Wat we (ook) nodig hebben

Denkkracht. Ervaring. Specialisten. Een netwerk. Kortom, een Raad van Groei.

Een team specialisten die, gevraagd en ongevraagd, advies geven, kunnen sturen en uit ervaring kunnen meepraten en meedoen met onze bijzondere organisatie. En dat vier keer per jaar.
Een club met ervaring en denkkracht op het gebied van:

-vastgoed

-stedelijke ontwikkeling (spoorzonegebied en ‘rode loper’ naar binnenstad)

-artistieke lijnen

-cultureel ondernemen

-trends in zakelijke events

-communicatie & branding

 

Ben je zo iemand of weet je iemand, we komen graag met je in contact!
Mark van Dooren, directeur de Gelderlandfabriek, geeft je graag een uitgebreide toelichting: mark@degelderlandfabriek.nl of 06 42218736.

 

De Gelderlandfabriek is open!

Schuif aan in restaurant una Volta, bekijk de expositie in de entree, zie wat er wordt gemaakt in de ateliers of bezoek een evenement.