Stadswandeling

Culemborg en het water: bekijk de stad eens met andere ogen.

foto: Pauline Hoevenaars

 

 

 

Hoogwaterstadswandeling met Stadsgidsen Culemborg

‘En in alle gewesten wordt de stem van het water gevreesd en gehoord.’ Deze stem van het water willen de leden van de Stichting Stadsgidsen Culemborg graag van 27 januari t/m 2 februari laten horen aan de inwoners van Culemborg. In deze week organiseert De Gelderlandfabriek de manifestatie ‘Tot aan de lippen’, een terugblik op de evacuatie van 1995.

De Stadsgidsen haken daarop in door dagelijks een begeleide hoogwaterstadswandeling te verzorgen.

Dagelijkse stadswandeling

Deze begint elke dag om 13.30 uur op het voorplein van het Elisabeth Weeshuis, Herenstraat 29. Om 15.00 uur eindigen we daar ook weer en kunt u voor eigen rekening iets gebruiken in het Weescafé en napraten over deze spannende week uit 1995.

Heden en verleden

Tijdens de rondleiding bezoeken we plekken die te maken hebben met hoog water in Culemborg in verleden en heden. De Fransche School is er daar één van. Maar weet u ook waar het rijkspeilschaalhuisje staat en de vloedstenen zitten? Stond het water vroeger wel eens in de stad en hoe hoog stond het dan? En we tonen u ook een verrassende plek voor hoog water.

Aanmelden via mail of…

Wilt u deelnemen, dan dient u zich vooraf aan te melden. Dit kan per e-mail via stadsgidsculemborg@gmail.com tot uiterlijk 19.00 uur op de dag vóór de dag van de wandeling. Vermeld uw naam en telefoonnummer en het aantal personen waar u mee komt. Wij bevestigen uw e-mail.

…telefonisch aanmelden 

Telefonisch aanmelden is ook mogelijk. Dit kan vanaf woensdag 22 januari elke dag van 19.00 tot 21.00 uur via 06-18486912.

Groepsgrootte

Er is dagelijks plaats voor maximaal 20 personen. 

Kosten 

Deelname kost 2 euro per persoon,  contant gepast te betalen aan het begin van de rondleiding.

 

Deze activiteit wordt uitgevoerd door Stichting Stadsgidsen Culemborg.

Foto’s William Hoogteyling

Dit project komt tot stand met steun van gemeente Culemborg, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland.

 

 

Check de Gelderlandfabriek!

Schuif aan in restaurant una Volta, bekijk de expositie in de entree, zie wat er wordt gemaakt in de ateliers of bezoek een evenement.