Tot aan de lippen: 25 jaar na de evacuatie van het Rivierengebied

Expositie  |  Wedstrijd  |  Verhalen  |  Toekomstplannen  |  Stadswandeling

 

 

Januari 1995. Het water in de grote rivieren staat hoog. De inwoners van het Rivierengebied, ook die in Culemborg, denken er het hunne van: ‘Dit is niet voor de eerste keer, het zal wel weer meevallen.’ Eind 1993 immers was het ook al raak en toen zakte het water tijdig naar een aanvaardbaar peil. Maar dit keer blijft de rivier verder vollopen. Het Rivierengebied moet evacueren. Het water staat werkelijk tot aan de lippen. 

Een kwart eeuw later blikt De Gelderlandfabriek samen met de Culemborgers terug op die bewogen periode. Dat doen we in het project ‘Tot aan de lippen – 25 jaar na de evacuatie van het Rivierengebied’.

Wat je zoal kunt verwachten:

-een foto-expositie, in de Gelderlandfabriek én in de stad
-een avond vol herinneringen en toekomstbeelden
-een ontwerp/bouwwedstrijd voor scholieren
-verhalen ophalen met ouderen
-een stadswandeling
-en…

Tot aan de lippen vindt plaats van 27 januari tot en met 2 februari 2020. Kijk voor de jongste ontwikkelingen op deze website en op sociale media.

De avond van het water

 

Verhalen verzamelen

 

Scholieren

 

Stadswandeling

 

Fototentoonstelling

 

Foto’s William Hoogteyling

Dit project komt tot stand met steun van gemeente Culemborg, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland.

Het Parool Profile Image

Het Parool

dinsdag 31 januari 1995

Evacuatie nog 140.000 mensen dreigt.

de Volkskrant Profile Image

de Volkskrant

maandag 6 februari 1995

Evacués keren massaal terug naar huis.

de Volkskrant Profile Image

de Volkskrant

woensdag 1 februari 1995

Aantal evacués stijgt tot 200 duizend.

Dagblad Rivierenland Profile Image

Dagblad Rivierenland

extra uitgave januari 1996

Een jaar later

 
Trouw Profile Image

Trouw

donderdag 2 februari 1995

Hoogwater

Expositie  |  Wedstrijd  |  Verhalen  |  Toekomstplannen  |  Stadswandeling

[/col] [/row]
De Gelderlandfabriek is open!

Schuif aan in restaurant una Volta, bekijk de expositie in de entree, zie wat er wordt gemaakt in de ateliers of bezoek een evenement.