vacature bestuurslid

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden voor stichting de Gelderland!

Achtergrond en geschiedenis

De Gelderlandfabriek is een initiatief van een aantal kunstenaars en kleine ondernemers. Grondgedachte achter Stichting de Gelderland is het bieden van betaalbare, duurzame en deugdelijke werkruimtes aan professionals in de creatieve sector. Om dit te realiseren en te financieren is een project gestart om het oude pand niet alleen van werkplaatsen te voorzien, maar ook van een theater en ruimtes voor commerciële exploitatie.

Organisatiestructuur

De Stichting de Gelderland is de beheerder van het pand, dat in erfpacht is gekregen van de eigenaar: CIG vastgoed BV uit Utrecht. De stichting verhuurt aan de horecaonderneming una Volta, de Gelderlandfabriek BV en aan de verschillende ‘fabriekers’. De Gelderland fabriek BV verzorgt alle culturele en zakelijke evenementen. ‘Stichting de Gelderland’ kent van origine een Sociocratisch Kringorganisatiemodel, waarbij alle partijen in de vormen van kringen medesturing geven aan de totale organisatie.

Rol van het bestuur

Het bestuur van de Stichting de Gelderland bepaalt en bewaakt op hoofdlijnen het beleid ter realisatie van de statutaire doelstellingen en ziet toe op een verantwoorde financiële bedrijfsvoering van de BV welke past binnen de in de statuten vastgelegde cultuur.

Taken en bevoegdheden

 • Het ontwikkelen en bewaken van de strategie op lange(re) termijn
 • Het op de juiste wijze besteden van de binnenkomende geldstromen, waarbij de continuïteit van de Stichting voorop staat
 • Het onderhouden van contacten met externe stakeholders zoals de eigenaar (CIG), provincie, banken, NS, gemeente, enz.
 • Het nauwgezet observeren van de buitenwereld en het daaruit destilleren van relevante ontwikkelingen voor de Stichting. Daarnaast het opbouwen, onderhouden en benutten van contacten ter verdere ontwikkeling van de Stichting.
 • Het ondersteunen van de diverse belanghebbende partijen in de fabriek bij het opstellen van beleid, het stellen van operationele prioriteiten, het maken van en rapporteren over begrotingen, jaarplannen, subsidie-aanvragen enz. passend binnen de financiële ruimte van de Stichting.

Profiel

Het bestuur van de Stichting de Gelderland dient uit minimaal 2 leden te bestaan. Van de bestuursleden wordt een mix gevraagd van de volgende deskundigheden en ervaringen:

 • (Ruime) ervaring op financieel vlak
 • Ervaring met organisatiestructuren en -ontwikkeling
 • Grote affiniteit met industrieel erfgoed is een absolute pre
 • Is een verbinder die in staat is strijdige belangen te verenigen en partijen te overtuigen van noodzakelijke maatregelen binnen een krap budget
 • Heeft een ruim netwerk 
 • Heeft ervaring in het besturen van een bedrijf of instelling van minimaal 15 medewerkers
 • Realiseert zich wat een bedrijf in oprichting nodig heeft en is in staat daar actief en creatief aan bij te dragen 

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem je contact op met Henkjan Letteboer