Vrijdag 31 januari 2020

 Lezing: ‘Prachtige natuur dankzij hoog water’ door Kars Veling

 

Na het hoog water in 1993 en 1995 werd haast gemaakt met de versterking van de dijken en het verbeteren van de waterberging. Dat gebeurde aan de hand van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de rivier. De ingrepen die hiermee gepaard gingen, hadden grote gevolgen voor de natuur op de dijken. Oók positieve! Doordat voor de dijkversterking veel grond nodig was, ontstond er een prachtige combi van natuurontwikkeling in de uiterwaarden en rond de dijkversterking. De Baarsemwaard en de Goilberdingerwaard bij Culemborg zijn prachtige natuur geworden. Tijdens deze lezing krijg je een indruk van de nieuwe natuur die in de uiterwaarden is ontstaan. Over de vogelbevolking, die overigens nog jaarlijks verandert, de vlinders, libellen en planten.

Kars Veling is ecoloog en al vanaf 1975, toen de NVWC werd opgericht, actief in het Culemborgse rivierengebied.

LOCATIE: De Steenuil, Steenovenslaan 20, Culemborg.

AANVANG: 20.00 uur

ENTREE: gratis

Een activiteit van Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o.

Dit project komt tot stand met steun van gemeente Culemborg, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland.

 

 

 

 

Check de Gelderlandfabriek!

Schuif aan in restaurant una Volta, bekijk de expositie in de entree, zie wat er wordt gemaakt in de ateliers of bezoek een evenement.