Floortje Scheepers

Floortje Scheepers

zo 24 april 2022

Tickets   Event

Preek & Pint op ’t Pleintje

Floortje Scheepers zal een lezing verzorgen over haar boek ‘Mensen zijn ingewikkeld’ Zij belicht vanuit verschillende perspectieven hoe we in de zorg en in de samenleving (zijn gaan) denken over mentale ontregeling. Wat is de invloed van taal, van de wetenschap en van de modellen die we bedacht hebben als raster over de complexe werkelijkheid? Zijn we niet veel te mechanisch gaan denken over onze psyche? Hoe komen we weer bij een genuanceerde dialoog over ons eigen denken. Op welke manier kunnen we ruimte creëren voor diversiteit in een inclusieve samenleving?
Floortje is in Utrecht opgeleid als kinder- en jeugdpsychiater. Tot 2010 was ze verbonden aan het Radboud UMC in Nijmegen waarna ze weer terugkeerde naar het UMC Utrecht. Daar werkt ze als hoofd van de afdeling psychiatrie na in 2017 benoemd te zijn tot hoogleraar Innovatie in de GGZ.

Loslaten van model-denken en accepteren van de complexe werkelijkheid zijn de trefwoorden die in haar lezing zullen doorklinken.

Preek & Pint op ’t Pleintje is de titel van een serie scherpzinnige en actuele lezingen. Elke maand een andere spreker. Elke maand een ander thema. Centraal staat de zoektocht naar “zingeving” in deze enerverende en soms ook verwarrende tijd. Tijdens elke lezing krijgt u als publiek volop de kans om vragen te stellen en mee te discussiëren over de aangesneden thema’s. Een bezoek aan de Preek & Pint lezingen levert voer voor de geest en stof tot nadenken. Zeker genoeg om onder het genot van een pint door te praten.    

foto header: Madara Parma

  24 april 2022
  Deur open: 15:30 uur
  Aanvang: 16:00 uur
  het pleintje
  Entree: € 15,00 inclusief een pint

Tickets   Event