Kars Veling

Kars Veling

zo 27 november 2022

Tickets   Event

Vroeger zag je veel meer vlinders.

Kars Veling is als ecoloog al sinds 1987 verbonden aan De Vlinderstichting. Hij is het aanspreekpunt voor de pers en begeleidt veel projecten die tot doel hebben de vlinder- en libellenstand te beschermen. Door de aantasting van de kwaliteit van water, lucht en bodem staat de natuur in ons land onder druk. De Vlinderstichting geeft onder andere advies over landschapsbeheer en is zo in staat gebleken successen te boeken in het behoud van het aantal soorten vlinders. In de discussie over de effecten van stikstofuitstoot levert De Vlinderstichting ook een bijdrage. De vlinderpopulatie is door de gevolgen van de stikstofuitstoot flink afgenomen en in diversiteit verminderd. Op die manier hebben ze een signaalfunctie ten aanzien van de kwaliteit van onze leefomgeving.

Kars Veling zal in zijn lezing ingaan op actuele discussies over natuur en milieu. Hij doet dat steeds vanuit zijn passie voor en kennis van vlinders en libellen.

Preek & Pint op ’t Pleintje is de titel van een serie scherpzinnige en actuele lezingen. Elke maand een andere spreker. Elke maand een ander thema. Centraal staat de zoektocht naar “zingeving” in deze enerverende en soms ook verwarrende tijd. Tijdens elke lezing krijgt u als publiek volop de kans om vragen te stellen en mee te discussiëren over de aangesneden thema’s. Een bezoek aan de Preek & Pint lezingen levert voer voor de geest en stof tot nadenken. Zeker genoeg om onder het genot van een pint door te praten.    

  27 november 2022
  Deur open: 15:30 uur
  Aanvang: 16:00 uur
  het pleintje
  Entree: € 12,00 inclusief pintje

Tickets   Event