Liam Siepel

Liam Siepel

do 16 november - zo 14 januari 2023

  Event

Liam Siepel leidt ons door bewegende beelden van on-identifiserende lichamen. Met een mixed media aanpak van onder andere film, animatie, beeldhouwkunst, installatie en tekst verkent hij het onfigureerbare van het veranderlijke.

Zijn interesse ligt in lichamen die constant in beweging zijn. De verandering zonder bestemming is doorgaand. Wat als je niet één ding bent zoals mens of dier, wezen of object, dood of levend, hoe verhoudt je je dan tot iets?
Hij werkt met veranderlijke vorm binnen kaders, wat uitdrukt hoe ons denkbeeld een limiterende factor kan zijn.

Liam stelt voor dat we verder moeten kijken dan de structureel toegekende betekenissen om op zoek te gaan naar de dieper liggende waarde. Door te on-identificeren, een actief proces van losmaken en bevragen, geeft hij ruimte aan de verbeelding van verschillende karakters, werelden en vormen.

 

English

Liam Siepel leads us through moving images of unidentifiable bodies. Using a mixed media approach including film, animation, sculpture, installation and text, he explores the unfigurable of fluidities.

His interest lies in bodies in constant flux. The transition without a destination is ongoing. What if you are not one thing like human or animal, creature or object, dead or alive, how do you relate to such a thing? He works with the fluid form within frames, expressing how our thinking can be a limiting factor.

Liam suggests that we need to look beyond the structurally assigned meanings to look for the deeper value. By unidentifying, an active process of saying: ‘I don’t know’, he gives space to the imagination of different characters, worlds and forms.

Foto’s: Django van Ardenne

 

opening: donderdag 16 november om 20:00 uur

  16 november 2023 - 14 januari 2024
  Zie openingstijden
  de entree
  Entree: gratis!

  Event