Mistakes Made | Noah van Wijk

Mistakes Made | Noah van Wijk

vr 23 april - zo 4 juli 2021

Over Noah van Wijk

De schilderijen van Noah van Wijk lezen als een dagboek van zaken die liggen te wachten om te gebeuren. Door schijnbaar willekeurige objecten in een geïsoleerde context te plaatsen, toont Van Wijk ze in een nieuw, ander licht en daagt hij het publiek uit om de betekenis en potentie te heroverwegen. Gezien het niet altijd helder is wat precies de relatie is tussen de objecten in de schilderijen, blijft het publiek niet alleen achter om een eigen verhaal te construeren uit het canvas, maar ook om de gevoelige aard in de objecten te vinden, die op eerste indruk het tegenovergestelde lijken te zijn.

Deze tegenstelling ligt aan de wortels van het werk van Van Wijk, constant zoekend naar balans tussen vrijheid en dwang. Zodoende is de wijze waarop Van Wijk zich bezig houdt met zijn onderwerpen als schilder misschien wel van groter belang, dan de daadwerkelijke onderwerpen: door het onderzoeken van de tegenstelling tussen de warmte van de verf en de onmogelijke onschuld die ze schenkt aan hetgeen hij schildert, animeert hij plotseling ogenschijnlijk levenloze objecten, ons verleidend om in ieder geval te overwegen dat er meer gaande is dan wat men op eerste gezicht ziet.

(Eigen vertaling van oorspronkelijke Engelse artist statement door Menno Vuister)

Noah over de expositie Mistakes Made

Eigenlijk ben ik gewoon heel erg gefrustreerd met de mensheid als geheel. Maar daar tegenover staat een grote fascinatie voor mensen en de sociale dynamiek die we weten te creëren.

Omdat ik geen vaandeldrager wil zijn voor dingen waar ik wel of niet tegen ben, maar juist wordt geleid door een oprechte interesse om deze thematiek te onderzoeken, heb ik er voor gekozen om de mensen en hun interacties niet af te beelden.

In plaats daarvan heb ik er voor gekozen om objecten te schilderen en deze als sporen na te laten.

‘’Mistakes Made‘’ is een selectie van werk waarin de het centrale onderwerp wordt weggezet als een banale vergissing. 

De titel contrasteert de veronderstellingen dat een schilderij een perfecte samenkomst van omstandigheden is en het idee dat deze met enige scherpzinnigheid gecreëerd wordt.

Mistakes Made

Noahs werk is van 23 april tot 4 juli 2021 te zien in De Gelderlandfabriek. Met zijn eindexpositie werk had hij al een enorme indruk op ons achtergelaten. In deze expositie laat Noah werk zien dat hij de afgelopen periode na het afstuderen heeft gemaakt. 

Noahs werk is ook te zien in de online expositie van De Gelderlandfabriek. Tijdens de lockdown in maart vorig jaar hebben we voor het eerst een online expositie opgezet, maar die hebben we sinds die tijd voortgezet. Hier is ook achtergrondinformatie te vinden over de kunstenaar. Wil je meer weten over de werken in de expositie? Stuur dan gerust een mail naar expo@degelderlandfabriek.nl 

  23 april 2021 - 4 juli 2021
  Aanvang: 00:00 uur
  de entree
  Entree: gratis!