Prof. Dr. Micha de Winter

Prof. Dr. Micha de Winter

zo 13 december 2020

Tickets   Event

Preek & Pint op ’t Pleintje

Prof. Dr. Micha de Winter is bekend van zijn pedagogische visie neergelegd in de “civil society”. Opvoeden is niet alleen een taak van ouders, maar een gedeelde taak van alle volwassenen in het leven van kinderen. Micha adviseerde het kabinet rondom het betrekken van jongeren bij maatregelen en effecten van de Corona crises. In zijn lezing zal hij met name ingaan op actuele vragen binnen gezin en opvoeding die niet los gezien kan worden van de spanningen die opgroeien in ons huidige tijdsgewricht met zich meebrengt. 

Preek & Pint op ’t Pleintje is de titel van een serie scherpzinnige en actuele lezingen. Elke maand een andere spreker. Elke maand een ander thema. Centraal staat de zoektocht naar “zingeving” in deze enerverende en soms ook verwarrende tijd. Tijdens elke lezing krijgt u als publiek volop de kans om vragen te stellen en mee te discussiëren over de aangesneden thema’s. Een bezoek aan de Preek & Pint lezingen levert voer voor de geest en stof tot nadenken. Zeker genoeg om onder het genot van een pint door te praten.    

foto header: Madara Parma

  13 december 2020
  Deur open: 15:30 uur
  Aanvang: 16:00 uur
  het pleintje
  Entree: € 15,00 inclusief een pint

Tickets   Event