de Gelderlandfabriek

expo Noah van Wijk


Noah over de expositie Mistakes Made

Eigenlijk ben ik gewoon heel erg gefrustreerd met de mensheid als geheel. Maar daar tegenover staat een grote fascinatie voor mensen en de sociale dynamiek die we weten te creëren.

Omdat ik geen vaandeldrager wil zijn voor dingen waar ik wel of niet tegen ben, maar juist wordt geleid door een oprechte interesse om deze thematiek te onderzoeken, heb ik er voor gekozen om de mensen en hun interacties niet af te beelden.

In plaats daarvan heb ik er voor gekozen om objecten te schilderen en deze als sporen na te laten.

‘’Mistakes Made‘’ is een selectie van werk waarin de het centrale onderwerp wordt weggezet als een banale vergissing. 

De titel contrasteert de veronderstellingen dat een schilderij een perfecte samenkomst van omstandigheden is en het idee dat deze met enige scherpzinnigheid gecreëerd wordt.


Blader hier door de werken van Noah:


Over Noah van Wijk

De schilderijen van Noah van Wijk lezen als een dagboek van zaken die liggen te wachten om te gebeuren. Door schijnbaar willekeurige objecten in een geïsoleerde context te plaatsen, toont Van Wijk ze in een nieuw, ander licht en daagt hij het publiek uit om de betekenis en potentie te heroverwegen. Gezien het niet altijd helder is wat precies de relatie is tussen de objecten in de schilderijen, blijft het publiek niet alleen achter om een eigen verhaal te construeren uit het canvas, maar ook om de gevoelige aard in de objecten te vinden, die op eerste indruk het tegenovergestelde lijken te zijn.

Deze tegenstelling ligt aan de wortels van het werk van Van Wijk, constant zoekend naar balans tussen vrijheid en dwang. Zodoende is de wijze waarop Van Wijk zich bezig houdt met zijn onderwerpen als schilder misschien wel van groter belang, dan de daadwerkelijke onderwerpen: door het onderzoeken van de tegenstelling tussen de warmte van de verf en de onmogelijke onschuld die ze schenkt aan hetgeen hij schildert, animeert hij plotseling ogenschijnlijk levenloze objecten, ons verleidend om in ieder geval te overwegen dat er meer gaande is dan wat men op eerste gezicht ziet.

(Eigen vertaling van oorspronkelijke Engelse artist statement door Menno Vuister)


Opening expositie 23 april jl.


Jesse en Joe over deze werken

Voor de (digitale) exposities van De Gelderlandfabriek zoeken Jesse en Joe naar interessante kunstenaars die pas afgestudeerd zijn. Ze bezoeken regelmatig eindexposities van kunstacademies en luisteren graag naar kunstenaars en kunstliefhebbers. Voor de exposities in De Gelderlandfabriek zeggen ze kort iets over de werken en de kunstenaar.

Jesse: De schilderijen van Noah geven voorwerpen weer. Gebruiksvoorwerpen uit het alledaagse leven. Het zijn gestileerde weergaven, meestal in opvallende pasteltinten. Door de combinaties van werken ga je als kijker een verhaal bedenken wat deze afgebeelde voorwerpen met elkaar te maken zouden kunnen hebben. Op die manier speelt Noah met de betekenis die de kijker automatisch koppelt aan een voorwerp.    

Joe: Noah kiest in zijn werken voor het isoleren van objecten, die een relatie hebben tot menselijk gedrag dat niet altijd op eerste indruk is te herleiden. Door de wijziging van de context ontstaat er mogelijkheid om te associëren, maar ontstaat er een vermoeden dat de kijker zelf onderdeel is van de context waarin deze objecten ooit een duidelijke rol of functie hadden. Ondanks deze betekenisvolle lading, is er in zijn werken geen overdreven nadruk op het intellectuele. Dit doet hij door aandacht te vragen voor de rol die de verf op het doek mag spelen als verf. Hierin wordt ook een duidelijk momentum zichtbaar, dat terugleidt naar de daadwerkelijke daad van het schilderen.


Digitale exposities in De Gelderlandfabriek

De Gelderlandfabriek is een voormalig meubelfabriek, die na een periode van kraak, legalisering en verbouwing, een plek is geworden voor betaalbare ateliers en flexwerkplekken, in combinatie met een theater- en muziekpodium en een restaurant. De exposities zijn voor ons een manier om te laten zien waar de kunstenaars in het pand voor staan. Mensen van het proces, de lange adem. Mensen die weten dat creatie iets is dat zijn eigen regels en wetten kent, iets waarin tijd en aandacht een andere rol spelen. De identiteit die wij uitstralen is er eentje van het experiment, de zoektocht naar het vinden van een persoonlijke taal in het vertellen van je verhaal.

Door de tijdelijke stop op evenementen konden onze exposities tijdelijk niet worden bezocht in De Gelderlandfabriek. In deze periode hebben we digitale exposities in het leven geroepen. Jonge, pas afgestudeerde kunstenaars krijgen met een expositie bij De Gelderlandfabriek de kans om op toegankelijke wijze een breed publiek te bereiken. Met de digitale exposities kunnen we ook in de toekomst bijdragen aan deze doelstelling en een online archief aanleggen van kunstenaars die bij ons hebben geëxposeerd.

Wil je meer weten over één van de werken in de expositie, of lijkt het je als pas afgestudeerde kunstenaar interessant om  bij ons te exposeren? Neem dan contact op met Jesse Smale of Joe Odding.